Zdraví > Organizace

Právě se nacházíte v kategorii Organizace. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 60 odkazů v kategorii)

 • ARCUS - onko centrum
  Občanské sdružení pro prevenci rakoviny a následnou péči o onkologické pacienty.
  http://www.volny.cz/arcus-oc/
 • Banding klub
  Sdružení lidí, kterým byla provedena bandáž žaludku. Informace o obezitě, bariatrické chirurgii, laparoskopické gastrické bandáži, výsledcích operační léčby obezity a bodu mass indexu (BMI).
  http://www.bandingklub.cz/
 • Cechtuma s.r.o.
  Organizace sjezdů, konferencí a seminářů zaměřené na lékařskou problematiku.
  http://www.cechtuma.cz/
 • Centrum zdravotnických služeb
  Informace o tomto zařízení, kontakty, fotogalerie.
  http://www.mujweb.cz/www/czssro/index.htm
 • Česká angiologická společnost
  Kalendář akcí, další vzdělávání, diskuzní fórum, odborné informace.
  http://www.angiologie.cz/
 • Česká asociace sester - Region Plzeň
  Informace v rámci regionu o ošetřovatelství, vzdělávání a vzdělávacích akcích, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Spolupracuje se zdravotnickými, sociálními a školskými zařízeními.
  http://www.casplzen.org/
 • Česká gastroenterologická společnost
  Adresy, akce a novinky, e-časopisy a pořádané kongresy.
  http://www.cgs-cls.cz/
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost - endoskopie
  Laparoskopie jako moderní metoda v gynekologii, uplatnění endoskopie i její komplikace, endoskopická gynekologická diagnostika a operativa - základní informace, organizace a možnosti v ČR.
  http://www.laparoskop.cz/
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost - senologie
  Odborné informace k tématům, prevence a diagnostika, hormonální substituční léčba.
  http://www.senologie.cz/
 • Česká lékařská komora
  Oficiální stránky této organizace sdružující lékaře. Informace a tisková prohlášení, právní služby, diskuze.
  http://www.lkcr.cz/
 • Česká parazitologická společnost
  Přihlášky, akce a aktuality z oboru.
  http://www.parazitologie.cz/
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
  Základní informace, kalendář akcí, kurzy a stáže, odborné informace.
  http://www.pneumologie.cz/
 • Česká společnost nukleární medicíny
  Informace pro členy společnosti, články, recenze, kontakty na členy a pracoviště, statistiky.
  http://www.csnm.cz/
 • Česká společnost pro dětskou stomatologii
  Informace z oboru, prevence a ošetřování zubního kazu dočasných a stálých zubů, endodoncie dětského věku, onemocnění parodontu a sliznice dutiny ústní u dětí, úrazy, ortodontické anomálie a dentální materiály.
  http://www.csds.stomatolog.cz/
 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
  Podpora výzkumu spánku a bdění, péče o pacienty s poruchami spánku a bdění.
  http://www.sleep-society.cz/
 • Česká stomatologická komora
  Organizace sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
  http://www.dent.cz/cs/csk/
 • Český červený kříž
  Humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.
  http://www.cck-cr.cz/
 • Český Registr Dárců Kostní Dřeně
  Historie a současnost činnosti pracoviště IKEMu, grafy, adresy a strategie.
  http://www.czechbmd.cz/
 • Charita Odry - půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek
  Půjčujeme polohovací postele, pokojové WC, antidecubitní matrace, jídelní stolek, invalidní vozík a další zdravotní a kompenzační pomůcky. Naší činností je také ošetřovatelská a pečovatelská služba.
  http://www.odry.charita.cz
 • Dětský lékař
  Stránky Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
  http://www.detskylekar.cz/
 • Dignity care
  Dignity care podporuje český a slovenský pečující personál při 24 - hodinové péči o seniory především v německy mluvících zemích.
  http://www.dignitycare.cz
 • EkoAktivity, o.s. - Vyškov
  Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci ochrany životního prostředí obyvatel města Vyškova.
  http://ekoaktivity.cz
 • HAIMA - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
  Novinky a aktivity sdružení pro aktivní pomoci dětem postižených poruchou krvetvorby.
  http://www.haima.cz/
 • Hospice
  Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské (kurativní) péče zaměřené na léčbu nemoci.
  http://www.hospice.cz/
 • Imunoanalytická sekce ČSNM
  Základní informace, akce, odborné dokumenty, diskuzní fórum, další vzdělávání.
  http://www.imunoanalyza.cz/
 • Lázeňské hotely Miramare Luhačovice
  Moderní lázeňské hotely nabízejí komplexní služby pod jednou střechou.Nabídka lázeňských pobytů, wellness pobytů, víkendových pobytů.
  http://www.miramare-luhacovice.cz
 • Lékařský odborový klub
  Aktuality ze světa českých lékařů. Návrhy zákonů, články a komentáře, informace pro členy.
  http://www.lok-scl.cz/
 • Liga ochrany spotřebitele - lék Vioxx
  Pomoc lidem získat odškodnění od výrobce, pokud tento lék v minulosti užívali.
  http://www.protivioxxu.com/
 • Místní skupina Českého červeného kříže Prosek
  Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
  http://cckprosek.cz/
 • MONKIN - Moravská Onkologická Iniciativa
  Asociace onkologických odborníků.
  http://www.med.muni.cz/monkin/indexc.htm
 • Multiscan s.r.o.
  Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poradenskou, preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační zdravotní péči.
  http://www.multiscan.cz/
 • Nadace Divoké husy
  Podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.
  http://www.divokehusy.cz/
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně
  Staňte se i vy dárcem kostní dřeně a pomozte zachránit lidský ľivot.
  http://www.kostnidren.cz/
 • Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP (NASKL)
  Provádí registraci a autorizaci, edukaci a přípravu klinických laboratoří k akreditaci.
  http://www.naskl.cz/
 • Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie
  Laparoskopické hysterektomie a jejich komplikace.
  http://www.gynekologie.org/registr/
 • Nemocniční lékárenství
  Oficiální stránky Sekce nemocničních lékarníků ČFS.
  http://www.nemlek.cz/
 • Občanské sdružení Ave
  Nestátní nezisková organizace, která je zabývá provozováním nízkoprahového kontaktního zařízení pro drogově závislé na preventivními programy pro mládež.
  http://www.osave.cz
 • Ordinace alergologie a klinické imunologie
  MUDr. Martina Grimmová - www.alergousti.cz - ordinace alergologie a klinické imunologie včetně diagnostiky (spirometrie) a léčby bronchialního astmatu.
  http://www.alergousti.cz
 • Paleček
  Společnost lidí malého vzrůstu.
  http://palecek.nebesa.cz/
 • Psychiatrické centrum Praha
  Stránky představující historii a současnost této organizace.
  http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/Default.htm
 • Radiologická společnost
  Oficiální informační server. Zprávy ze společnosti, informace o odborných akcích, články pro laickou i odbornou veřejnost.
  http://www.crs.cz/
 • Rezervační systém ordinace24
  Ordinace24 je komplexní rezervační systém, který lékařským ordinacím a pacientům ulehčuje vytváření rezervací, archivuje historii událostí, nabízí přímý komunikační kanál mezi ordinací a pacientem či dává prostor ordinacím pro vlastní prezentaci.
  http://www.ordinace24.cz
 • Royal Spa, lázeňské hotely
  Royal Spa, je privátní řetězec lázeňských a wellness hotelů s více než 10-ti letou tradicí v oboru. Nabízíme komplexní služby pod jednou střechou.
  http://www.royalspa.cz
 • Sanatorium Royal Mariánské Lázně
  Moderní lázeňský hotel s nabídkou komplexních služeb pod jednou střechou. Pobyty lázeňské, wellness, relaxační, víkendové.
  http://www.royalmarienbad.cz
 • Sdružení soukromých gynekologů ČR
  Registrace, plán akcí a informace o hájení profesních zájmů.
  http://www.ssg.cz/
 • Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
  Sirnaté lázně, lázně se stoletou tradicí, indikované pro léčbu pohybového aparátu a pro kožní onemocnění. Lázeňská léčba hrazená pojišťovnou, lázeňská léčba pro samoplátce.
  http://www.laznenovaves.cz
 • Slovenská komora zubných lekárov
  Mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesná organizácia zubných lekárov pôsobiacich na území Slovenska.
  http://www.skzl.sk/sk/
 • Slovenský Zväz Sclerosis Multiplex
  Organizácia zastrešujúca chorých na sklerózu Multiplex na Slovensku. Rekondície, fotky a klubový časopis.
  http://web.stonline.sk/szsm/index.html
 • Společnost horské medicíny
  Sdružení zájemců o zdraví v extrémních přírodních podmínkách. Bulletiny, instruktoři a články.
  http://www.horska-medicina.cz/
 • Společnost HpB
  Informace o hepato-pankreato-biliární chirurgii.
  http://www.hpb.cz/
 • Společnost maxillofaciální chirurgie
  Charakteristiky, výbory a pokyny pro pacienty.
  http://www.mfch.cz/
 • Společnost pro bezlepkovou dietu
  Informace o bezlepkové dietě, recepty, databáze speciálních prodejen, seznam bezlepkových produktů, message board, oblíbené restaurace, odkazy.
  http://www.coeliac.cz/
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Oficiální stránky obsahující informace o organizaci, její politice a statutu.
  http://www.sukl.cz/
 • Státní zdravotní ústav
  Fakta o organizaci, struktura, stránky jednotlivých pracovišť, aktuality.
  http://www.szu.cz/
 • Termální lázně Velké Losiny
  Termální lázně Velké Losiny - nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. Nabízíme pobyty lázeňské i víkendové.
  http://www.lazne-losiny.cz
 • UniFy ČR
  Unie fyzioterapeutů České republiky. Obsahuje aktivity, legislativu a koncepci.
  http://www.unify-cr.cz/
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Tlačové správy, dokumenty, vestník, štruktúra a kontakty.
  http://www.udzs.sk/
 • Urogynekologická společnost
  Aktuality z výboru, zpravodaj pro členy, kalendář akcí a odborné aktivity.
  http://www.urogynekologie.cz/
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky
  Řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému.
  http://www.uzis.cz/
 • Wellness Tour
  Informace a nabídka lázeňských a wellness pobytů v ČR a SR. Výběr lázeňského místa podle léčebného nebo relaxačního zaměření pobytu.
  http://www.dolazni.cz/

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist