Společnost > Zdravotně postižení > Organizace

Právě se nacházíte v kategorii Organizace. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 20 odkazů v kategorii)

 • Arkadie
  Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené.
  http://www.arkadie.cz
 • Asociace Polio České Republiky
  Hájení a prosazování zájmů osob postižených následky poliomyelitidy
  http://www.polio.cz
 • Avaz
  Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
  http://www.avaz.wz.cz
 • Bona o.p.s.
  Pomoc občanům s duševním handicapem k větší nezávislosti a soběstačnosti
  http://www.bona-ops.cz
 • Brailcom
  Zprostředkovávání důležitých informací slepým a těžce zrakově postiženým
  http://www.brailcom.cz
 • Camphill České Kopisty
  Ekofarma pro mentálně postižené v Českých Kopistech
  http://www.camphill.cz
 • Centrum PKU Vinohrady
  Centrum pro fenylketonurii při fakultní nemocnici Královské Vinohrady
  http://www.espku.cz/
 • Českomoravská Jednota Neslyšících
  Sdružení neslyšících
  http://www.cmjn.cz/
 • Federace rodičů a přátel sluchově postižených
  Poradenství por sluchově postižené
  http://www.frpsp.cz
 • Klub aktivních vozíčkářů
  Sdružování vozíčkářů se shodnými zájmy a cíli
  http://www.kav.cz/index.htm
 • Konto Paraple
  Konto založené Svazem paraplegiků využité na činnost Centra Paraple ve prospěch lidí ochrnutých po poranění míchy.
  http://www.paraple.cz/
 • Liga za práva vozíčkářů
  Hnutí pro dosažení stejných práv a povinností pro občany se zdravotním postižením
  http://www.ligavozic.cz
 • Nadace Euronisa
  Podpora sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit v Euroregionu Nisa.
  http://www.euronisa.cz
 • Občanské sdružení Svítání
  Školící středisko pro hiporehabilitaci se specializací na rehabilitaci neurologických a ortopedických obtíží a na terapii dětí s poruchou chování a učení.
  http://www.os-svitani.cz
 • Okamžik
  Sdružení pro podporu nejen nevidomých.
  http://www.okamzik.cz
 • Prosaz
  Společnost pro socialní rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
  http://www.prosaz.cz
 • Společnost pro ranou péči
  Nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám ve kterých se narodilo dítě se zrakovým postižením.
  http://www.ranapece.cz
 • TyfloCentrum Olomouc o.p.s.
  Služby sociální a tyflotechnické pomoci nevidomým a slabozrakým.
  http://www.tyflocentrum-ol.cz/
 • Universium o.p.s.
  Poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.
  http://www.universium.cz
 • ZdP Elán Opava
  Klub českých turistů.
  http://www.turistikapostizenych.webz.cz

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist