Společnost > Státní instituce

Právě se nacházíte v kategorii Státní instituce. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 29 odkazů v kategorii)

 • Bezpečnostní informační služba
  Obsahuje zprávy a vyjádření, prezentaci, činnost a zákony.
  http://www.bis.cz/
 • Česká centra
  Program a služby příspěvkové organizace rozvíjející dialog se zahraniční veřejností a spoluvytvářející image ČR. Informace o projektech, odkazy a diskuze.
  http://www.czechcentres.cz/scc/novinky.asp
 • Česká zemědělská a potravinářská inspekce
  Orgán státního dozoru znad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
  http://www.szpi.gov.cz/cze/
 • Český statistický úřad (ČSÚ)
  Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, srovnání se zahraničím, vědě a výzkumu.
  http://www.czso.cz/
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
  Základní a tematická státní mapová díla v klasické i digitální podobě. Předpisy a dokumenty, katastr nemovitostí, geodetické základy, výzkum, vývoj a nemoforum.
  http://www.cuzk.cz/
 • Ministerstvo dopravy a spojů ČR
  Informace o předpisech a provozu silniční, drážní, letecké a vodní dopravy, granty, audity a životní situace.
  http://www.mdcr.cz/cs/
 • Ministerstvo financí
  Informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu.
  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/
 • Ministerstvo kultury
  Informace o filmu a státních fondech, církvích, audiovizuální politice, hudbě, umění a památkách.
  http://www.mkcr.cz/
 • Ministerstvo obrany
  Informace o aktuálních misích, kariéra a vzdělávání, dokumenty a publikace.
  http://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=1
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Boj proti korupci, zadávací řízení, sociální zabezpečení, integrace cizinců, mezinárodní vztahy a podpora výzkumu.
  http://www.mpsv.cz/
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  Informace o evropské, hospodářské, strukturální a regionální politice, územní plánování a stavební řád, bytová politika a cestovní ruch.
  http://www.mmr.cz/
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Informace pro veřejnost, právní předpisy, průmysl a stavebnictví, obchod, podpora podnikání, živnostníci, energetika a suroviny, ochrana spotřebitele a instituce.
  http://www.mpo.cz/
 • MŠMT ČR
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
  http://www.msmt.cz/
 • MV ČR
  Ministerstvo vnitra České republiky.
  http://www.mvcr.cz/
 • MZ ČR
  Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
  http://www.mzcr.cz/
 • MZe ČR
  Ministerstvo zemědělství České republiky.
  http://www.mze.cz/
 • MŽP ČR
  Ministerstvo životního prostředí České republiky.
  http://www.env.cz/
 • MZV ČR
  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
  http://www.mzv.cz/
 • NKÚ ČR
  Nejvyšší kontrolní úřad České republiky.
  http://www.nku.cz/
 • NS ČR
  Nejvyšší soud České republiky.
  http://www.nsoud.cz/
 • Pražský hrad
  Sídlo prezidenta České republiky.
  http://www.hrad.cz/
 • Senát ČR
  Senát Parlamentu České republiky.
  http://www.senat.cz/
 • Sněmovna ČR
  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
  http://www.psp.cz/
 • SÚJB ČR
  Státní uřad pro jadernou bezpečnost České republiky.
  http://www.sujb.cz/
 • ÚOHS ČR
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
  http://www.compet.cz/
 • ÚOOÚ ČR
  Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.
  http://www.uoou.cz/
 • ÚPV ČR
  Úřad průmyslového vlastnictví České republiky.
  http://www.upv.cz/
 • ÚS ČR
  Ústavní soud České republiky.
  http://www.concourt.cz/
 • Vláda ČR
  Úřad Vlády České republiky.
  http://www.vlada.cz/

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist