Společnost > Sociální služby

Právě se nacházíte v kategorii Sociální služby. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 31 odkazů v kategorii)

 • Adopce na dálku - Indie
  Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj
  http://www.hk.caritas.cz/adopce/
 • ADRA
  Adventistická humanitární organizace.
  http://www.adra.cz/
 • Červenobílé dny
  Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
  http://cervenobiledny.cz/uvod/
 • Člověk v tísni - společnost při České televizi
  Statut, výroční zprávy a programy společnosti humanitární pomoci, demokratizace a dodržování lidských práv ve světě.
  http://www.clovekvtisni.cz/
 • Dárcovská SMS - DMS
  Nekomerčním služba, umožňující podpořit vybrané nadace a další neziskové organizace prostřednictvím SMS zpráv.
  http://www.darcovskasms.cz/
 • Dobrovolník
  Informační a diskusní server pro dobrovolníky.
  http://www.dobrovolnik.cz
 • Econnect
  Web pro občanský sektor, zpravodajství z neziskového sektoru, životního prostředí a sociální oblasti.
  http://www.ecn.cz
 • Fórum dárců
  Organizace usilující o podporu filantropie, zejména nadací, nadačních fondů a firemního dárcovství, zlepšování legislativního prostředí.
  http://www.donorsforum.cz/
 • Fulbrightova komise v ČR
  Informace o historii a poslání nadace, aktuality a testy.
  http://fulbright.cz/
 • Hnutí Maitri
  Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.
  http://maitri.jinak.cz
 • INEX - SDA
  Občanské sdružení dobrovolných aktivit. Informace o projektech v sociální a kulturní oblasti.
  http://www.dobrovolnici.cz
 • Kiwanis
  Sdružení lidí pomáhající převážně dětem a mladým lidem prostřednictvím vlastních projektů.
  http://www.kiwanis.cz
 • Klub hurá kamarád
  Nezisková organizace zaměřená na práci s dětmi v obtížných životních situacích.
  http://www.khk.cz/
 • Kofoedova škola
  Organizace pracující s nezaměstnanými na základě sociálně-pedagogického principu pomoci k svépomoci.
  http://www.kofoedovaskola.cz/
 • Lions Club Czech
  Součást celosvětového dobročinného hnutí Lions, sdružující dobrovolníky. Soustředí se na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě.
  http://www.lionsclub.cz/
 • Lions Club Plzeň
  Základní výkonná jednotka mezinárodního "lionského" hnutí, jehož cílem je pomoc potřebným lidem s poruchami zraku.
  http://lcplzencity.yo.cz
 • Lomikámen, o.s.
  V berounském regionu napomáhá lidem, kteří prožili psychickou krizi, při zapojování se do běžného života.
  http://www.lomikamen.cz/
 • Lomikámen, o.s.
  V berounském regionu poskytujeme sociální služby lidem s psychickými problémy.
  http://lomikamen.cz/
 • Maltézská pomoc
  Pomocná organizace Českého velkopřevorství. Je principielně nezisková, s výrazným sociálním a humanitárním zaměřením. Její činnost je vyvíjena na bázi dobrovolnické služby v nejrůznějších projektech a je řízena profesionální
  http://www.maltezskapomoc.cz/
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
  Působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
  http://www.vize.cz/
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně
  Aktuální informace nadace a její grantový program pomoci.
  http://www.top.cz/ntkd/
 • Naděje
  Celkovým rámcem široce rozevřeného komplexu služeb je prevence chudoby a osamělosti, prevence sociálního vyloučení a sociální intervence v případech již vzniklé chudoby a osamělosti a v případech již existujícího sociálního vylou
  http://www.nadeje.cz/
 • Občanská inspirace
  Kroužky, kurzy a volnočasové akce pro děti i dospělé, bezplatná sociálně-právní poradna a přednášky pro terapeuty chráněných dílen.
  http://www.obcanskainspirace.ecn.cz
 • Open Society Fund Praha
  Programy a poslání nadace, grantové uzávěrky a články o činnosti.
  http://osf.cz/
 • Pomozte dětem
  Hlavní cíle sbírkového projektu jsou: zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace a fungující rodina nebo alternativní rodinné modely.
  http://www.pomoztedetem.cz/
 • Prev-Centrum
  Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.
  http://www.prevcentrum.cz/
 • Sdružení Česká katolická charita
  Přehled domácí péče a činnosti v azylových domech, denních stacionářích, chráněných dílnách a domovech pro seniory.
  http://www.charita.cz/
 • Sociální revue
  Sociální práce a společenské otázky. Magazín pro sociální pracovníky a studenty sociální práce. Zprávy, teorie a nabídky práce.
  http://socialnirevue.cz/
 • Společnost člověk v tísni
  Oblastí humanitárních krizí, podmínky uprchlíků, svědectví o válečných zločinech a vážném porušování lidských práv.
  http://www.infoservis.net/
 • Vlastní cestou
  Stránky občanského sdružení, jehož cílem je pomoc zdravotně handicapovaných osob při integraci do společnosti.
  http://www.vlastnicestou.cz
 • Psychologická poradna - psychoterapie a psychologie
  Psychologická poradna, psychoterapie a psychologie. Individuální konzultace, poradenství, skupinová setkání, semináře nejen pro školy, psychodiagnostika, škola, práce a rodina
  http://www.nasloucham.cz/

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist