Společnost > Organizace a spolky

Právě se nacházíte v kategorii Organizace a spolky. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 69 odkazů v kategorii)

 • Skutečná pomoc
  Skutečná pomoc je sbírka společnosti Člověk v tísni zaměřená na dlouhodobou koncepční rozvojovou pomoc v zemích třetího světa. Narozdíl od běžných humanitárních sbírek se tedy nezaměřuje na pomoc při aktuálních katastrofách nebo neštěstích, ale snaží se v jednotlivých zemích dlohodobě zlepšovat dostupnost školství, zdravotnictví, vody a zdrojů obživy.
  http://www.skutecnapomoc.cz
 • AICM ČR
  Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež ČR. Informace, adresáře, dokumenty a kalendáře akcí.
  http://www.icmcr.cz/
 • Alter Nativa, o.z.
  Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení.Permakultúra. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov.
  http://www.alter-nativa.sk/
 • asociace řidičů ZZS-IZS ČR
  Asociace řidičů ZZS -IZS ČR je vedena u Ministerstva Vnitra ČR jako občanské sdružení.Asociace řidičů ZZS - IZS ČR je dobrovolnou organizací působící na celém území České republiky .
  http://www.ar-zzs.cz
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
  Informační stránky této organizace, obsahující přehled činností, poradenskou službu a kalendář akcí.
  http://www.arpzpd.cz
 • Asociace technických diagnostiků
  Nezávislá odborná organizace, která sdružuje odborně pracující v technické diagnostice.
  http://www.atdcr.cz/
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
  Zájmové združenie na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov.
  http://www.azzz.sk/
 • Bezkorupce
  Projekt občanského sdružení Oživení, zabývající se konfliktem zájmů a korupcí ve veřejné správě, kontrolou majetkových přiznání, veřejných zakázek a financování politických stran.
  http://www.bezkorupce.cz/
 • Centrum pre hospodársky rozvoj
  Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov. Kontakty, projekty, aktivity,publikácie, semináre a partneri.
  http://www.cphr.sk/
 • Česká asociace transhumanistů
  Cílem je přinášet nové podněty a radikální názory na technologie a jejich vztah k dnešní a budoucí civilizaci.
  http://www.transhumanismus.cz/
 • Česká společnost pro systémovou integraci
  Organizace, která sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.
  http://www.cssi.cz
 • Česká tábornická unie
  Občanské sdružení zaměřené na tramping a tábornictví. Pořádá různé akce, koncerty, tábory, folkovou soutěž Brána a festival Trampská Porta.
  http://www.tabornici.cz/
 • Changenet
  Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku.
  http://www.changenet.sk/
 • detské centrum Lienočka
  Zariadenie pre starostlivosť o deti od najmenšieho batolivého veku Košice -Pereš
  http://www.lienocka.sk
 • Detský fond Slovenskej republiky
  Aktivity organizácie, kódex detských práv, stanovy a výročné správy.
  http://www.dfsr.sk
 • Dianetika a Scientológia
  Informácie,knihy,prednášky, kontakty.
  http://www.dianetikakosice.sk
 • Dramatická výchova
  Občanské sdružení s celostátní působností mapující tento obor.
  http://www.drama.cz/
 • Echo
  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, plány činností a kontakty.
  http://www.echo-zdruzenie.sk
 • ERko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí
  Voľný čas detí, výchova a etické otázky.
  http://www.erko.sk
 • EurActiv.sk
  Informačný portál o Európskej únii.
  http://www.euractiv.sk
 • Eurodesk
  Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
  http://www.eurodesk.sk/index.php
 • Federácia strojvodcov SR
  Stránky odborovej organizácie. Stanovy, zoznam, diskusia, časopis, správy, galéria a kontakty.
  http://fssr.host4u.sk/
 • Fulbright Commission
  Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov a kontakty.
  http://www.fulbright.sk
 • Ganymedes
  Hnutie za rovnoprávnost homosexuálnych občanov v SR. Články, diskúsia a fotografie.
  http://www.ganymedes.info
 • Instruktoři Brno
  Otevřená skupina mladých lidí, kteří se snaží žít aktivně.
  http://www.instruktori.cz/
 • Klub detskej nádeje
  Stanovy a aktivity klubu, detské tábory, album fotografií z akcií, archív činnosti a podujatí.
  http://www.kdn.sk/
 • Klub Úplně Fantastické Rekreace
  Občanské sdružení, zabývající se náplní volného času dětí, mládeže i dospělých. Obsahuje vlastní zpravodaj a fotogalerii.
  http://kufr.misto.cz/
 • Letní a zimní dětské tábory, akce pro děti
  Pořádáme letní a zimní dětské tábory a víkendové akce pro děti a mládež. Snažíme se dětem přinášet zážitky ze soutěží, přírody, sportu, výletů, dobrodružství a kamarádství. Naše akce jsou otevřené všem dětem od 6 do 18 let.
  http://www.detibezhranic.cz
 • Lungta
  Akce, dokumenty a sbírky občanského sdružení pro podporu Tibetu.
  http://www.lungta.cz/
 • M.L.O.K. Malacky
  Práca s mladými ľuďmi, aktívne využitie ich voľného času a boj proti drogám.
  http://mlok.org
 • Masarykova společnost
  Občanské sdružení. Přednášky, časopisy Odkaz a Masarykův lid. Historie, politika, společnost, 1. republika, bolševismus, nacismus, marxismus a občanská společnost.
  http://masarykovaspolecnost.info/
 • Mensa Slovakia
  IQ testy,plány akcií a kontakty.
  http://www.mensa.sk/
 • Metodicko-pedagogické centrum Prešov
  Metodicko-pedagogické centrum Prešov zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
  http://www.mcpo.edu.sk/modules/titulka/
 • Místní skupina ČČK Neuhaus
  Místní skupina ČČK Neuhaus
  http://www.cckneuhaus.cz
 • Moje múza
  Dobrovolné sdružením občanů, které vzniklo z potřeby podporovat nové a mladé tvůrce alternativních a menšinových směrů hudební tvorby, výtvarného umění, literatury a dalších uměleckých aktivit.
  http://www.mojemuza.cz/
 • MVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
  Združuje neziskové organizácie zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Členovia, história, spolupráca, partneri, články a dokumenty.
  http://www.mvro.sk
 • Nadace Via
  Organizace, která podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.
  http://www.nadacevia.cz/
 • Neziskovky
  Informační a servisní centrum pro neziskové organizace. Legislativa, finance a podpůrné kampaně.
  http://www.neziskovky.cz/
 • občianske združenie NAPS
  Najmladší autor Peter Solej-občianske združenie na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.
  http://www.naps.sk
 • Open Society Foundation
  Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy.
  http://www.osf.sk/
 • Ostříží hlídka
  Seskupení lidí, kteří se nebojí si pořádně užít.
  http://www.ontour.cz/
 • PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov
  Vzdelávacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora.
  http://www.pdcs.sk/
 • Pionýr
  Sdružení dětí a mládeže. Obsahuje akce, dokumenty, historii a hry, stránky oddílů, rejstřík a servis.
  http://www.pionyr.cz/
 • Političtí vězni
  Sdružení bývalých politických vězňů České republiky je společenskou organizací sdružující bývalé politické vězně. Na našich stránkách najdete informace o SBPV, naše názory na dění v ČR i ve světě a ohlédnutí za minulostí.
  http://www.politicti-vezni.cz/
 • Rada mládeže Slovenska
  Členovia, regionálne rady, kľúčové dokumenty, stanoviská, správy o činnosti a kontakty.
  http://www.mladez.sk
 • Rasizmus
  Iniciatíva Ludia proti rasizmu s podporou tolerancie a boja proti rasizmu. Tlačové informácie, časopis a multimédiá, fotografie a prehľad činnosti.
  http://www.rasizmus.sk/
 • Rekreacentrum.cz
  Rekreační pobyty pro děti a dospělé na Šumavě. Letní a zimní dětské tábory Oříšek, rekreacentrum Bližná, penzion Boubín - krásné prostředí nabízí Vašim dětem příjemné prožití části prázdnin.
  http://www.rekreacentrum.cz
 • Republiková únia zamestnávateľov
  Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe.
  http://www.ruzsr.sk
 • Rodinné centrum Litomyšl
  Rodinné centrum Litomyšl vzniklo jako občanské sdružení začátkem roku 1996. Je určeno dětem od 0 do cca 7 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života.
  http://www.rc.litomysl.cz
 • Rómske vzdelávacie centrum Prešov (ROCEPO)
  Centrum zamerané na špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny, vzdelávacie, informačné, dokumentačné a poradenské služby.
  http://www.rocepo.sk
 • Sdružení Virtus
  Cílem je výchovná práce s dětmi a mládeží, zejména ze sociálně slabých a neúplných rodin, směřující k zdravému a dobrému životu, založená na etických a morálních hodnotách.
  http://www.virtus.jesenicko.net
 • SKEJ - Slovenská esperantská mládež
  Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty.
  http://skej.esperanto.sk
 • Skřidla a Amonit
  Otevřené a neformální společenství přátel se zájmy v bubnování, šamanské techniky, holotropní dýchání, Kum Nye, tanec, masáže, šiacu, meditace, joga, taichi, bojová umění a Tensegrita.
  http://www.skridla.info/
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch.
  http://www.sfpa.sk/
 • Slovensko-čínska spoločnosť priateľstva
  Občianske združenie pre podporu a rozvoj čínsko-slovenských vzťahov priateľstva. Základné dokumenty, informácie a ponuka kurzu čínštiny pre deti.
  http://www.scspol.sk
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých
  Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty.
  http://www.szzp.sk
 • Slunce
  Projekty, evropská dobrovolná služba a informace sdružení na podporu mezinárodního přátelství.
  http://www.slunceweb.cz
 • Socionet
  Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie.
  http://www.socionet.sk/
 • Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN
  Soukromá střední škola podnikatelská-ALTMAN,s.r.o. v Jičíně vznikla v roce 1997. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Nabízíme vzdělání středoškolské, nástavbové a pomaturitní. Všechny druhy studia jsou zakončeny maturitou.
  http://www.sposka.cz
 • Společnost hledačů
  Netradiční letní tábor základního článku Hnutí Brontosaurus Campanula Barbata.
  http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~rvac7646/akt/index.htm
 • Studuj FEL
  Podpůrný server pro studenty fakulty elektrotechnické čvut FEL. Na stránkách najdete materiály ke zkouškám a studiu, hodnocení učitelů, inzerci práce
  http://www.studujfel.cz
 • Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR
  Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky je nezávislou, dobrovolnou, zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizaci s celostátní působností.
  http://www.sdap.cz/
 • Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO)
  Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
  http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=sk
 • TOPAS Tachlovice
  Topas Tachlovice - občanksé sdružení občanů obce Tachlovice v regionu Praha západ, pořádání kulturních a společenských akcí, spolupráce s obecním úřadem Tachlovice
  http://www.topas-tachlovice.cz
 • Transparency International Slovensko
  Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov.
  http://www.transparency.sk/
 • Užitečný život
  Občanské sdružení podporující osobní rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením i bez něj. Zážitkové kurzy, akce v přírodě, cestování a podpora studia lidí s postižením na Univerzitě Karlově.
  http://www.uzitecny-zivot.cz/
 • Vzdelávacia Nadácia Aspekt
  Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry.
  http://www.aspektnd.sk
 • YMCA Slovakia
  Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie.
  http://www.ymca.sk/
 • Zasaď svůj strom
  Ekologické sdružení propagující vysazování stromů a zlepšení vztahu k životnímu prostředí.
  http://www.stromy.unas.cz

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist