Společnost > Genealogie > Zdroje

Právě se nacházíte v kategorii Zdroje. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 14 odkazů v kategorii)

 • Archiv hl.m. Prahy
  Posláním tét instituce je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.
  http://www.ahmp.cz/
 • Archiv města Brna
  Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci, fotoalbum.
  http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?lan=cz&nav01=1248&nav02=33&nav03=1734
 • Archiv města Ostravy
  Informace o úředních hodinách, poslání a funkci této instituce.
  http://amo.mmo.cz/
 • Archivní fondy
  Databáze archivních fondů Ministerstva vnitra České republiky.
  http://www.mvcr.cz/archivy/peva/
 • Archivnictví
  Přehled archívních sbírek a fondů v ČR.
  http://www.mvcr.cz/archivnictvi/
 • SOA Litoměřice
  Aktuality, kontakty, pobočky, soupis fondů a publikace.
  http://www.soalitomerice.cz/
 • SOA Plzeň
  Stránky Státního oblastního archivu. Základní informace o pobočkách, kontakty, archivní fondy.
  http://www.soaplzen.cz/
 • SOkA Chrudim
  Aktuality, informace o archivu, služby, seznam fondů.
  http://www.soka-cr.cz/index.html
 • SOkA Hradec Králové
  Základní informace o archivu, kontakty.
  http://www.hradeckralove.org/cz/Pro_pod/investori/_ved_vyz_zakl/archiv.html
 • SOkA Jindřichův Hradec
  Základní informace a přehled archiválií.
  http://mujweb.cz/instituce/sokarchivjhradec/
 • SOkA Příbram
  Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, sborník Podbrdsko, soupis archivních fondů.
  http://archiv.pb.cz/
 • SOkA Tábor
  Informace o otevírací době, pracovnících archivu, badatelských dnech, fotogalerie.
  http://www.ceskearchivy.cz/soka-ta/
 • SOkA Tachov
  Badatelský řád, zákon o archivnictví, seznma fondů a kronik, odkazy.
  http://soka-tc.cz/
 • SOkA Žďár nad Sázavou
  Historie, fondy, kroniky a publikace.
  http://home.tiscali.cz/sokazr/

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist