Společnost > Právo > Právnické služby a poradenství > Advokáti

Právě se nacházíte v kategorii Advokáti. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 25 odkazů v kategorii)

 • Advokát JUDr. Jozef Vaško - Advokátní kancelář
  Právní poradenství, zakládání společností, prevod nemovitosti, pracovní smlouvy, rozvod manželství, exekuce, dědické řízení.
  http://www.advokatvasko.eu
 • Advokáti – právníci.cz
  Portál Advokáti-právníci.cz nabízí pohodlné vyhledávání advokátních kanceláří a advokátů podle mnoha kritérií (právní zaměření, region, město, jazyk), zajímavé právní články, odborné rady a důležité odkazy.
  http://www.advokati-pravnici.cz
 • Advokátní kancelář Praha
  Advokátní kancelář Praha JUDr. Tatiany Poupové poskytuje právní služby a zastupování u soudu v oblasti občanského práva, obchodního práva, rodinného práva. Pomoc rozvodového právníka při rozvodu manželství, majetkové vyrovnání, dědictví ze zákona, smlouvy aj.
  http://www.poupova.cz/
 • Advokatni služby v Olomouci
  Advokátní kancelář JUDr. Petr Dítě, se specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, na fůze, zakládání obchodních společností, autorského práva, práva občanského, práva k nemovitostem, trestního práva, právní rozbory, sepis smluv, z
  http://www.advokat-dite.cz
 • AK Allgaier, Jušta & Partner
  Zaměření na obchodní, korporátní a občanské právo, hospodářskou soutěž, průmyslové vzory a právo ochranných známek. České, německé a evropské právo.
  http://www.aj-partner.com/
 • AK Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři
  Právní služby, člen sdružení Alliance of Business Lawyers - ABL, které poskytuje odbornou právní pomoc (jednání, smlouvy, soudní řízení, žaloby, obhajoba) i mimo ČR.
  http://www.sak.cz/
 • AK Jiříček a Janča
  Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní a občanské právo.
  http://www.volny.cz/judr.jiricek/
 • AK Mgr. Náplava, Mojmír
  Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní právo, nemovitosti a právní vztahy k nim. Zvláštní specializace a služby: mediální právo, IT právo, softwarové a autorské právo, rozhodčí ř�
  http://www.akn.cz/
 • Attorney.cz
  Stránky advokátů zaměřených především na obchodní právo.
  http://attorney.cz/
 • Beckův diář pro právníky
  Články, rozhodnutí a aktuální zákony.
  http://www.ipravnik.cz
 • Cunningham & Matas
  Kancelář ekonomického, obchodního, občanského, pracovního, správního a ústavního včetně mezinárodního práva.
  http://www.cunningham-matas.com/
 • Durdilová Eva, Mgr.
  Zaměření AK, tarify, formuláře, kontakty a představení.
  http://ak.durdilova.cz/
 • Fiala, Profous, Mainser a spol.
  Advokátní kancelář.
  http://www.fpm.cz/
 • Hint
  Rady specializovaných právníků, první pomoc po telefonu a databáze častých otázek a odpovědí.
  http://www.hint.cz
 • Holub Josef, JUDr.
  Komplexní právní služby ve všech oborech platného práva.
  http://www.akholub.cz/
 • Horák Ivo, Ph.D.
  Soukromá advokátní kancelář se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné právo, právní vztahy k nemovitostem, právo rozhodčího řízení.
  http://www.horak-advokat.cz/
 • Karlín Lubomír, JUDr.
  Advokátní kancelář specializující se na oblast obchodního práva se zvláštním zaměřením na problematiku realit a veřejných vodovodů a kanalizací.
  http://www.ak-karlin.cz
 • Kůsová Dana, JUDr.
  Obchodní, občanské a daňové právo, přednášková činnost a rozhodčí řízení.
  http://www.kusova.cz/
 • Kvasnica Karel, Mgr.
  Komplexní právní služby jak pro podnikatele, tak pro občany.Jedná se zejména o vypracování smluv, včetně smluv o prodeji a darování nemovitostí, právní pomoc při zakládání obchodních společností, sepis žalob, zastupování v civil
  http://www.kvasnica.cz/
 • Lindová Petra, JUDr.
  Zaměření na občanské a obchodní právo, právní poradenství pro menší obchodní společnosti, převody nemovitostí a nájmy. Právní služby poskytovány i on-line.
  http://advokatka.vplzni.cz/
 • Machánek Karel, Mgr.
  Poskytování právních služeb, zastupování před soudy a jinými orgány, poskytování právních konzultací ve všech oblastech českého práva.
  http://www.machanek.info/
 • Obchodní právo a právo informačních technologií
  Specializovaná advokátní kancelář pro oblast obchodního práva, práva informačních technologií, softwarového a internetového práva a doménových sporů.
  http://www.lawyer.cz
 • Orlet, Zahnáš & partner
  Právní služby, fotogalerie a dokumenty.
  http://www.orlet-zahnas.cz/
 • Petráčková Marie, JUDr.
  Obchodní, občanské, živnostenské a pracovní právo a poradenství.
  http://home.tiscali.cz/akmpe/
 • Registrace ochranných známek
  Registrace českých (národních), mezinárodních a evropských ochranných známek (známek Společenství), obnova, ochrana a převod ochranných známek.
  http://www.trademarks.cz

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist