Informace > Státy a regiony > Polární oblasti > Program výzkumu Antarktidy

Program výzkumu Antarktidy

Popis stránek: Základní geologické mapování, výzkum ledovcových sedimentů spojený s rekonstrukcemi změn klimatu ve čtvrtohorách a výzkum globálních kontaminací prostředí organickými látkami.

Webová adresa: http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=795,809,797&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


Další podobné webové stránky v katalogu

Antarktida
Mezinárodně-právní a vnitrostátní právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v rámci zákona o Antarktidě.

Antarktida 2000
Kronika Pavla Klementa o polární cestě doplněné komentářemi a fotografiemi.

Denisa Vincourová
Deník a fotogalerie cesty na Antarktidu v letech 2000/2001.
TOPlist