Společnost > Zdravotně postižení > Speciální školy a ústavy > Teiresiás

Teiresiás

Popis stránek: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Informace o studiu, rozvrh výuky, knihovna a vydavatelství, technická podpora, vzdělávací exkurze a sportovní aktivity.

Webová adresa: http://teiresias.muni.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Dětské centrum Arpida
Centrum pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením v Českých Budějovicích.

Dětské integrační centrum
Dětské integrační centrum, sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených a speciální pedagogické centrum

DÚSP v Tloskově
Centrum pro mentálně postižené lidi. Zajišťuje speciální pedagogiku, psychologickou, lékařskou a sociální diagnostiku.
TOPlist