Zdraví > Organizace > Česká gynekologicko-porodnická společnost - senologie

Česká gynekologicko-porodnická společnost - senologie

Popis stránek: Odborné informace k tématům, prevence a diagnostika, hormonální substituční léčba.

Webová adresa: http://www.senologie.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

ARCUS - onko centrum
Občanské sdružení pro prevenci rakoviny a následnou péči o onkologické pacienty.

Banding klub
Sdružení lidí, kterým byla provedena bandáž žaludku. Informace o obezitě, bariatrické chirurgii, laparoskopické gastrické bandáži, výsledcích operační léčby obezity a bodu mass indexu (BMI).

Cechtuma s.r.o.
Organizace sjezdů, konferencí a seminářů zaměřené na lékařskou problematiku.
TOPlist