Společnost > Zdravotně postižení > Handy

Handy

Popis stránek: Stránky pro tělesně postižené o osobní asistenci, právech pacientů, canisterapii, paraplegii a kvadruplegii.

Webová adresa: http://www.knihkm.cz/handy/


Další podobné webové stránky v katalogu

Alfabet
Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením.

Berle
Zdroj informací o berlích, holích a dalších lokomočních pomůckách pro tělesně postižené.

Bez Barier
Web, mapující bezbariérový přístup do společnosti
TOPlist