Společnost > Sociální služby > Prev-Centrum

Prev-Centrum

Popis stránek: Nezisková organizace zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, mládež a rodiny v obtížných životních situacích.

Webová adresa: http://www.prevcentrum.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Adopce na dálku - Indie
Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj

ADRA
Adventistická humanitární organizace.

Červenobílé dny
Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
TOPlist