Společnost > Sociální služby > Hnutí Maitri

Hnutí Maitri

Popis stránek: Solidarita s chudými třetího světa. Adopce srdce a podpora sirotků ve Rwandě a Kongu.

Webová adresa: http://maitri.jinak.cz


Další podobné webové stránky v katalogu

Adopce na dálku - Indie
Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj

ADRA
Adventistická humanitární organizace.

Červenobílé dny
Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
TOPlist