Společnost > Sociální služby > Fórum dárců

Fórum dárců

Popis stránek: Organizace usilující o podporu filantropie, zejména nadací, nadačních fondů a firemního dárcovství, zlepšování legislativního prostředí.

Webová adresa: http://www.donorsforum.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Adopce na dálku - Indie
Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj

ADRA
Adventistická humanitární organizace.

Červenobílé dny
Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.
TOPlist