Společnost > Sociální služby > Červenobílé dny

Červenobílé dny

Popis stránek: Veřejná sbírka na podporu hluchoslepým. Doprovodné akce, fotogalerie a tiskové zprávy.

Webová adresa: http://cervenobiledny.cz/uvod/


Další podobné webové stránky v katalogu

Adopce na dálku - Indie
Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj

ADRA
Adventistická humanitární organizace.
TOPlist