Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Země především

Země především

Popis stránek: Informace a novinky z oblasti ochrany přírody, ekologie, lidských práv a boje proti ekonomické globalizaci.

Webová adresa: http://www.ecn.cz/zemepredevsim/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist