Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Terrigenia

Terrigenia

Popis stránek: Občanské sdružení, zaměřené na ochranu přírody a krajiny.

Webová adresa: http://web.quick.cz/terrigenia/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist