Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Polabské sdružení ochránců přírody

Polabské sdružení ochránců přírody

Popis stránek: Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a volně žijících živočichů.

Webová adresa: http://psop.ecn.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist