Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Plzeňská ekologická nadace

Plzeňská ekologická nadace

Popis stránek: Společnost se věnuje problematice vlivu životního prostředí na lidské zdraví a přístupu občanů k informacím o životním prostředí.

Webová adresa: http://www.ecn.cz/pen/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist