Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Nesehnutí

Nesehnutí

Popis stránek: Nezávislé sociálně ekologické hnutí, sociálně ekologická organizace zabývající se vedením ekologických kampaní, kampaní na ochranu lidských práv i práv zvířat.

Webová adresa: http://nesehnuti.ecn.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist