Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Hnutí Duha

Hnutí Duha

Popis stránek: Hnutí věnujícího se klíčovým ekologickým oblastem jako energie, recyklace odpadu, ochrana přírody a krajiny. Seznam poboček, reklamní předměty a média.

Webová adresa: http://www.hnutiduha.cz/home.php


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist