Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > EVANS

EVANS

Popis stránek: Středisko ekologické a globální výchovy. Výukové programy, semináře pro pedagogy nebo lidi pracující s dětmi a mládeží, publikace a naučné stezky.

Webová adresa: http://www.volny.cz/evans01/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist