Společnost > Problematická témata > Životní prostředí > Ekodům

Ekodům

Popis stránek: Občanské sdružení pro ekologické bydlení. Efektivní využívání půdy, surovin, vody, energie a ostatních zdrojů.

Webová adresa: http://ekodum.ecn.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Agentura GAIA
Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

Alkazar
Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.

Arnika
Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
TOPlist