Společnost > Problematická témata > Lidská práva a svobody > Práva uprchlíků > Soužití 21

Soužití 21

Popis stránek: Aktivity, program, výstavy a texty sdružení pro pomoc uprchlíkům.

Webová adresa: http://souziti21.unas.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Centrum pro otázky migrace
Občanské sdružení, zaměřující se na právní a poradenskou činnost související s migrací.

Konsorcium organizací pracujících s uprchlíky
Projekt Evropské Komise určený ke sladění práce organizací pracujících v oblasti pomoci žadatelům o azyl a uznaným uprchlíkům v České republice.

Mezinárodní organizace pro migraci
Humanitární a sociální programy, projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR, integrace cizinců a prevence a potírání obchodu s lidmi.
TOPlist