Společnost > Problematická témata > Lidská práva a svobody > Práva uprchlíků > Mezinárodní organizace pro migraci

Mezinárodní organizace pro migraci

Popis stránek: Humanitární a sociální programy, projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR, integrace cizinců a prevence a potírání obchodu s lidmi.

Webová adresa: http://www.iom.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Centrum pro otázky migrace
Občanské sdružení, zaměřující se na právní a poradenskou činnost související s migrací.

Konsorcium organizací pracujících s uprchlíky
Projekt Evropské Komise určený ke sladění práce organizací pracujících v oblasti pomoci žadatelům o azyl a uznaným uprchlíkům v České republice.
TOPlist