Společnost > Genealogie > Zdroje > SOkA Tábor

SOkA Tábor

Popis stránek: Informace o otevírací době, pracovnících archivu, badatelských dnech, fotogalerie.

Webová adresa: http://www.ceskearchivy.cz/soka-ta/


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv hl.m. Prahy
Posláním tét instituce je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.

Archiv města Brna
Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci, fotoalbum.

Archiv města Ostravy
Informace o úředních hodinách, poslání a funkci této instituce.
TOPlist