Společnost > Genealogie > Zdroje > SOkA Příbram

SOkA Příbram

Popis stránek: Obecné informace por návštěvníky, služby archivu, sborník Podbrdsko, soupis archivních fondů.

Webová adresa: http://archiv.pb.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv hl.m. Prahy
Posláním tét instituce je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.

Archiv města Brna
Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci, fotoalbum.

Archiv města Ostravy
Informace o úředních hodinách, poslání a funkci této instituce.
TOPlist