Společnost > Genealogie > Zdroje > SOkA Chrudim

SOkA Chrudim

Popis stránek: Aktuality, informace o archivu, služby, seznam fondů.

Webová adresa: http://www.soka-cr.cz/index.html


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv hl.m. Prahy
Posláním tét instituce je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.

Archiv města Brna
Badatelna, soupis fondů, publikace, zaměstnanci, fotoalbum.

Archiv města Ostravy
Informace o úředních hodinách, poslání a funkci této instituce.
TOPlist