Společnost > Filozofie > Akademické instituce > Katedra filosofie FF MU v Brně

Katedra filosofie FF MU v Brně

Popis stránek: Informace o studiu, odkazy na filosofické texty.

Webová adresa: http://www.phil.muni.cz/fil/


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv Jana Patočky
Biografie, bibliografie, seznam sekundární literatury.

Centrum fenomenologických bádání
Fenomenologické přednášky, semináře a workshopy, informace o autorech a publikacích.

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Projekty, badatelé, publikace, pořádané akce a katalog knihovny.
TOPlist