Společnost > Filozofie > Akademické instituce > Filozofický ústav AV ČR

Filozofický ústav AV ČR

Popis stránek: Přehled oddělení a informace o členech, pořádané konference, publikační činnost.

Webová adresa: http://www.flu.cas.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv Jana Patočky
Biografie, bibliografie, seznam sekundární literatury.

Centrum fenomenologických bádání
Fenomenologické přednášky, semináře a workshopy, informace o autorech a publikacích.

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Projekty, badatelé, publikace, pořádané akce a katalog knihovny.
TOPlist