Společnost > Filozofie > Akademické instituce > Česká Platónská společnost

Česká Platónská společnost

Popis stránek: Členové, semináře, sborníky, stanovy.

Webová adresa: http://ufar.ff.cuni.cz/platon/cpls.html


Další podobné webové stránky v katalogu

Archiv Jana Patočky
Biografie, bibliografie, seznam sekundární literatury.

Centrum fenomenologických bádání
Fenomenologické přednášky, semináře a workshopy, informace o autorech a publikacích.

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Projekty, badatelé, publikace, pořádané akce a katalog knihovny.
TOPlist