Společnost > Etnika > Romové > Romano Hangos

Romano Hangos

Popis stránek: Čtrnáctideník Romský hlas. Přináší zprávy, rozhovory, názory a reportáže.

Webová adresa: http://www.romanohangos.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Athinganoi
Nezisková nevládní organizace sdružující převážně romské studenty a absolventy středních a vysokých škol.

Drom.cz
Napomáhá zmírňování procesu sociálního vylučování v romských komunitách, realizuje volnočasové aktivity, sociálně-právní služby, kulturní aktivity, výchovu a vzdělávání.

IQ Roma Servis
Centrum komunitní práce, terénních sociálních služeb, podpory vzdělávání a zaměstnanosti.
TOPlist