Počítače > Informatika > Matematické modely počítačů

Matematické modely počítačů

Popis stránek: S podkapitolami Klasický, pravděpodobnostní a kvantový Turingův stroj. Modely kvantových počítačů.

Webová adresa: http://cml.fsv.cvut.cz/~kupca/qc/node12.html


Další podobné webové stránky v katalogu

ETRDL
Evropská větev globální sítě Networked Computer Science Technical Reference Library (NCSTRL). Prohledávání a vkládání dokumentů.

Informační věda
Výběry s odkazy na webovské plnotextové dokumenty z oboru.

Infos 2000 - 19
Bratková, Eva: Elektronické archívy vědecké literatury a jejich integrace.
TOPlist