Informace > Knihovny > Knihovna Františka Bartoše

Knihovna Františka Bartoše

Popis stránek: Veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy, regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven okresu Zlín.

Webová adresa: http://www.kfbz.cz/index.htm


Další podobné webové stránky v katalogu

Areálová knihovna FSI VUT v Brně
Katalog, české a zahraniční časopisy, databáze, elektronické knihy, seznam služeb, meziknihovní výpůjční služba, možnost zakoupení knih, doplňkové učební texty a fotogalerie.

Generální katalog (GK) a Muzejní katalog (MK) Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Generální katalog se záznamy přírůstků knihovního fondu od roku 1953. Záznamy dokumentů vydaných v Československu a v České republice, dále jsou zastoupeny dokumenty vydané ve Slovenské republice, v bývalém Sovětském svazu, v Německ

Husova knihovna Říčany
Knihovna okresu Praha-Východ. Pravidla, katalog, akce.
TOPlist