Informace > Knihovny > Generální katalog (GK) a Muzejní katalog (MK) Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Generální katalog (GK) a Muzejní katalog (MK) Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Popis stránek: Generální katalog se záznamy přírůstků knihovního fondu od roku 1953. Záznamy dokumentů vydaných v Československu a v České republice, dále jsou zastoupeny dokumenty vydané ve Slovenské republice, v bývalém Sovětském svazu, v Německ

Webová adresa: http://katif.svkpl.cz/


Další podobné webové stránky v katalogu

Areálová knihovna FSI VUT v Brně
Katalog, české a zahraniční časopisy, databáze, elektronické knihy, seznam služeb, meziknihovní výpůjční služba, možnost zakoupení knih, doplňkové učební texty a fotogalerie.
TOPlist