Informace > Archívy > SOkA Pardubice

SOkA Pardubice

Popis stránek: Základní charakteristika instituce, informace o službách, fondech, výstavách a publikacích.

Webová adresa: http://www.sweb.cz/archivpardubice/default.htm


Další podobné webové stránky v katalogu

Česká archivní společnost
Dobrovolné sdružení příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Adresář českých i zahraničních archivů.

Národní archiv (NA)
Archivní legislativa, poslání a právní postavení NA, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky.

SOkA Beroun
Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.
TOPlist