Informace > Archívy > SOkA Beroun

SOkA Beroun

Popis stránek: Stránky Státního okresního archivu. Badatelský řád, kronika, pracovníci, přehled fondů.

Webová adresa: http://www.soapraha.cz/beroun/


Další podobné webové stránky v katalogu

Česká archivní společnost
Dobrovolné sdružení příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. Adresář českých i zahraničních archivů.

Národní archiv (NA)
Archivní legislativa, poslání a právní postavení NA, využívání a výběr archiválií, skartace dokumentů, výroční zprávy a adresáře, fondy a pomůcky.
TOPlist