Informace > Zdroje > Staromestská knižnica

Staromestská knižnica

Popis stránek: Online katalóg kníh a časopisov, informácie o podujatiach, novinky, výpožičný poriadok a predstavenie jednotlivých pracovísk.

Webová adresa: http://www.starlib.sk/


Další podobné webové stránky v katalogu

Encyklopédia marketingu
Zoznam výrazov používaných v oblasti marketingu.

Eurožargón
Prehľadný jazykový sprievodca žargónom, ktorý používajú zamestnanci inštitúcií EÚ alebo ľudia, ktorí pracujú v médiách.

Obrázkový slovník častí bicyklu
Ilustrovaný obrázok bicyklu s označenými časťami.
TOPlist