Společnost > Náboženství a spiritualita > Křesťanství > Katolíci

Právě se nacházíte v kategorii Katolíci. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 40 odkazů v kategorii)

 • Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v Praze
  Stručný věroučně historický úvod, o pražské katedrále, aktuality, seznam děkanátů a farností.
  http://www.exarchat.cz
 • Arcibiskupství pražské
  Bohoslužby, formuláře, rady farností a rejstřík církevních právnických osob.
  http://www.apha.cz/
 • Benediktinske arciopatstvi sv. Vojtecha a sv. Markety (Praha, Brevnov)
  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty je klášter Řádu svatého Benedikta (benediktinů, zkratka OSB znamená Ordo Sancti Benedicti).
  http://www.brevnov.cz/
 • Biblí svatá - Bible Kralická
  Podle původního vydání z let 1579-1593.
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/
 • Bohoslužby v Praze
  Seznam kostelů a bohoslužeb v Praze (i cizojazyčných).
  http://www.cbox.cz/concordiapax/
 • Brno - Bystrc
  Římskokatolická farnost u kostela svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty. Akce, setkání, společenství, charita, běh Terryho Foxe, skauting.
  http://www.farnostbystrc.cz
 • Čáslav
  Historie a současnost, přehled pravidelných i mimořádných akcí ve farnosti i v kostele, duchovní život a schola.
  http://caslav.web2web.cz/
 • České katolické biblické dílo
  Připravované práce, Bible v liturgii, Biblický apoštolát, pomůcky a nápady, tematická literatura.
  http://www.bible-cz.org/
 • Eucharistiáni
  Kongregace kněží Nejsvětější svátosti
  http://www.eucharistie.cz/czech/index.html
 • Farnost.cz
  Webhosting a tvorba internetových stránek pro každou farnost, rozcestník farností.
  http://www.farnost.cz
 • Hostivice
  Katolicka farnost v Hostivicich u Prahy
  http://farnost.hostivice.cz/
 • Jesenice
  Informační stránka o dění ve farnosti.
  http://www.sweb.cz/farnost.jesenice/
 • Jezuité
  Česká provincie Tovarišstva Ježíšova. Historie řádu a jeho cíle, exercicie, meditace, svatí, motlitební server, misie, informace o aktivitách, buletin.
  http://www.jesuit.cz/
 • Katolická teologická fakulta
  Studijní záležitosti, organizace fakulty, informační služby a aktivity.
  http://www.ktf.cuni.cz/
 • Katolické cursillo
  Cursillo znamená malý kurs. Na českých stránkách tohoto hnutí si lze přečíst o jeho cílech, historii a akcích. Rovněž je k dispozici výběr článků z časopisu „Maranata“.
  http://cursillo.hyperlink.cz/
 • Katolik.cz
  Tento server spravují brněnští katolíci (klerici i lajci). Na otázky ohledně víry, církve a osobního života odpovídá v rubrice „Otázky a odpovědi“ ve spolupráci s dalšími kněžími jáhen Marek Slatinský. Odkazy na portál farn
  http://www.katolik.cz
 • Kladno - Nanebevzetí Panny Marie
  Informační stránky farnosti - pravidelné akce, aktuální oznámení, bohoslužby...
  http://farnostkladno.webpark.cz
 • Klášter Teplá
  Historie i současnost premonstrátského kláštera, otevírací doba, vstupné, prohlídky, expozice a plánované akce.
  http://www.klastertepla.cz/
 • Mezinárodní Evangelizační Portál
  Portál je přehledem zajímavých textů z katolických nakladatelství z celého světa. Obsahuje svědectví navrácení a přeměny lidí.
  http://www.religia.pl/
 • Misijní centrum při Arcibiskupství pražském
  Úkolem je předávat poselství Evangelia dnešnímu člověku srozumitelnou a pochopitelnou formou a provádět osvětu v oblasti evangelizace mezi křesťany.
  http://www.misie.cz/
 • Misionáři Saletini v Čechách. La Salette
  Misionáři Matky Boží z La Salette uskutečňuji poselství, které Panna Maria nechala lidem 19.09.1846 v malé vesničce ve Francie. Pracujeme ve farnostech: Bozkov, Mělník, Mladá Vožice, Železný Brod.
  http://www.saletini.cz/bozkov/index.htm
 • Modlitba.cz
  Římskokatolické modlitby.
  http://www.modlitba.cz
 • Net-angel...posel na Internetu
  Katolicky tydenik: Archiv plnych textu tydeniku
  http://www.geocities.com/Athens/8685/
 • Nová naděje
  Křesťanská ekumenická organizace usilujující o navrácení naděje lidem hledajícím smysl života. Informace, přednášky, vydavatelství a divadlo.
  http://www.novanadeje.cz/
 • Opus Dei
  Hledat Boha v práci a v každodenním životě. Opus Dei je osobní prelatura Katolické církve.
  http://www.opusdei.org/index.php?w=61
 • Ordo praedicatorum
  Stránky České provincie Řádu bratří kazatelů (dominikánů).
  http://www.op.cz/
 • Ostrava - Zábřeh
  Slovo otce Vítězslava, zprávy z farnosti, kdy a kde se konají katecheze a akce pro seniory.
  http://www.doo.cz/rkf-ovzabreh
 • Praha - sv. Václava
  Stránky římskokatolické farnosti u kostela v Praze 5 - Smíchov.
  http://www.vaclavonline.wz.cz/
 • Praha 1 - Panny Marie Sněžné
  Život farnosti, bohoslužby, svátosti, klub, charita, zpravodaj, hospodaření, historie, fotografie.
  http://www.pms.ofm.cz
 • Prostějov - děkanát
  Akce různých farností děkanátu a články.
  http://www.dpv.cz/
 • Řeckokatolická farnost Karviná
  Zřízení a exarchát, informace o farnosti a kněžích, program bohoslužeb a postní řád.
  http://mujweb.atlas.cz/www/reckokatolicka.farnost.karvina/
 • Res Catholica
  Informace o dění v Církvy a týkající se církve, zpravodajství z domova i ze Světa.
  http://res.catholica.cz
 • Salesiáni Dona Boska
  Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Zakladatelem Salesiánů je italský kněz Jan Bosco (1815 - 1888). Kongregace se věnuje výchově mužské mládeže.
  http://www.sdb.cz/
 • Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera
  Stránky laické církevní organizace, která se věnuje pravidelné společné modlitbě, péči o nemocné, kulturně tvořivé a vzdělávací činnosti.
  http://www.cormier.cz
 • Šitbořice
  Bohoslužby, fotky, novinky.
  http://www.farnost-sitborice.org/
 • Slavkov u Brna
  Římskokatolická farnost. Aktuality, akce, přehledy bohoslužeb, fotografie a farní časopis Urbánek.
  http://www.farnostslavkov.cz/
 • Starokatolická církev
  Aktuality, historie, současnost a budoucnost, teologická práce, sociální služba, publikační činnost, společenská prezentace a ekumenická práce.
  http://www.starokatolici.cz/
 • Světlo
  Týdeník Matice cyrilometodějské. Aktuální čísla časopisu v elektronické podobě.
  http://svetlo.farnost.com
 • Tradiční katolický klášter karmelitek – náboženská komunita rozjímavých řeholních sester
  Tento klášter je tradiční katolickou komunitou kontemplativních karmelitských sester přijímajících ženy náboženského povolání do svého kláštera v Colorado Springs (USA). Jsou zde rozvedeny principy karmelitánského života a jeho his
  http://www.sistersofcarmel.org/czech/
 • Zasvěcené panny a vdovy
  Historie a odkaz Jana Pavla II., tady a teď a dokumenty.
  http://web.katolik.cz/ov/index1.php

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist